SUCH LPI LPII BRIBORIES ÄBBY

abby

Äbby har 3 certifikat på utställning och är uppflyttad högre klass spår.
Fodervärd Jenny Roden, Nora.

abby