BRIBORIES KISSIN’ COOKIE

cookie

Cookie är på fotot 11 år 5 månader gammal och ”still going strong”.
Ägare: Birgitta Österman, Hallsberg.

Cookie-stam