SUCH SLCH TJH KORAD BRIBORIES TARZAN

tarzan

Tarzan har i Svenska Riesenschnauzerklubbens tävling Trofén blivit
Årets Riesenschnauzer år 1999 och år 2000

Ägare Inger Dahlén, Vallentuna.

Tarzan-stam