SBCH KORAD BRIBORIES KOSMOS

kosmos

Kolle har flera högt bruksmeriterade avkommor.
Ägare Per Wester, Nora.

Kosmos-stam