KORAD ANDRA DE AL-JEZIRAT

andra

Ett flertal BIR- och BIG-placeringar. BIS på
Svenska Riesenschnauzerklubbens utställning i Nora vid 10 års ålder!

Ägare Kennel Bribories.

Andra-stam